mureck  austria
Nazwa: Speedway Center Mureck
Pojemność: 2,500
Klub: 
Imprezy: 
Długość toru: 389 m.
Rekord toru: