mseno  czechy
Nazwa: Speedway Stadion
Pojemność: 
Kluby: PDK Grepl Mseno
Imprezy: 
Długość toru: 354 m.
Rekord toru: