marmande  francja
Nazwa: Marmande Grass Track
Pojemność: 
Klub: Marmande Speedway Club
Imprezy: 
Długość toru: 300 m.
Rekord toru: