martin smolinskik  niemcy

Ksywka: Smoli

6.XII.1984, Monachium, Niemcy

Kluby: Masarna Avesta (SWE), Trans MF Landshut Devils (GER)

GP:  SWC: 
Niemcy: