piotr pawlicki  polska

Ksywka: Piter

30.XI.1994, Leszno, Polska

Kluby: Fogo Unia Leszno (POL), Masarna Avesta (SWE)

GP:  SWC: 
Polska: